“Het licht van overwinning” – Pastor Roy Manikus 10-12-2017

Beluister hieronder de boodschap van Pastor Roy Manikus op zondag 10 december 2017: “Het licht van overwinning”

Zondag de 24e vieren we het Kerstfeest in onze kerk, maar deze boodschap gaat al over het licht: Het licht van overwinning! Door de Bijbel heen zie je dat God licht is en in het licht woont. Keer op keer laat God zien dat het licht – het licht dat ook in ons woont – de overwinning geeft op de duisternis. Het is als een fakkel die wij brandend moeten houden, zeker in de donkerste dagen in deze wereld! Zoals ook Gideon de Midianieten versloeg: met een fakkel in kruik in zijn ene hand en een bazuin in zijn andere hand! Een beeld van ons als strijdbare helden van God!