Het mysterie van God geopenbaard | Sr.Ps. Roy Manikus | 22-08-2021

Sr.Pastor Roy spreekt over de steeds groter wordende openbaring van Gods mysterie. Efeze 3:20 zegt dat God kan doen ver boven alles wat wij bidden of denken: Zoveel van God is ons nog onbekend en is nog nooit door een mens ervaren! Want God is groter dan wij kunnen beseffen! Maar dingen die nu nog voor ons onbekend zijn, dat wil Hij ons in de laatste dagen bekend maken en doen ervaren!

Verlang jij naar Hem boven alles? Om te ontdekken Wie Hij is? Hij wil niets liever dan Zichzelf meer en meer openbaren aan Zijn kinderen, opdat wij gaan ervaren wat Hij kan doen… Boven bidden en denken!
Muziek: Great are You Lord / Tauren WellsAbonneer je nu op ons YouTubekanaal en like ons op Facebook!
Y: https://www.youtube.com/channel/UCCg7ihNfpKOciKaYLEWl10A
F: www.facebook.com/NTGHetMorgenlicht
Dienst bijwonen? Meld je aan via info@ntghetmorgenlicht.nl