“Keep on moving / Keep on growing” – Jordy Manikus 20-1-2019

Beluister hier de boodschap van Jordy Manikus op zondag 20 januari 2019: “Keep on moving / Keep on growing”

Om al het nieuws dat God doet ook daadwerkelijk te zien, moeten wij voortbewegen en groeien. En groeien betekent ook veranderen. Niet elke verandering is een vooruitgang; maar voor elke échte vooruitgang is wel verandering nodig. Dat kan ook niet anders als je Jezus volgt en dus meer en meer op Hem gaat lijken! Maar wil je nog groeien, wil je nog méér, wil je nog nieuws? Of zit je vol? Wat remt je af om vrucht te dragen voor Hem Die jou daarvoor gemaakt heeft?

Wees niet bang, waar God nieuwe wegen maakt, geeft Hij ook rivieren; Hij voorziet in alles wat je nodig hebt om te groeien, te bloeien en vrucht te dragen! En dat heeft ook weer prachtige gevolgen…