Liefde die verenigt | Sr.Ps. Roy Manikus | 15-05-2022

“Dit is Mijn gebod: Dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” – Jezus (Joh. 15:12)

Als kinderen van God is het onze taak om lief te hebben; en tegelijktertijd te waken voor liefdeloosheid. We zien om ons heen dat liefdeloosheid, vermindering van liefde en verharding van harten verdeeldheid veroorzaakt. We zien die trend in de wereld, maar zeker ook binnensluipen in de Kerk van Jezus.

Maar Sr.Pastor Roy laat zien dat Gods liefde juist een samenbindende werking heeft die mensen verenigt en verbindt. Niet dat we het altijd over alles eens zijn, maar een Goddelijke, bovennatuurlijke eenheid die Jezus bedoelde: Door EEN te zijn met Hem en in Hem te blijven, blijven in Zijn liefde. En dan pas kunnen we die pure liefde ook weer doorgeven aan elkaar!


Muziek: Child of Love / We The Kingdom


Volg ons op de verschillende online platformen: https://linktr.ee/ntgrotterdam