Love & Impact: Een getuigende levensstijl | Evangelist Ludwig Swinkels | 13-06-2021

In deze boodschap spreekt gastspreker Evangelist Ludwig over een levensstijl als getuige van Jezus: Een levensstijl waar iedere christen toe geroepen is door Jezus Zelf! Want als Zijn discipelen leven wij niet meer voor onszelf. Wij zijn geroepen om samen als één lichaam dagelijks Gods liefde te brengen, op de plaatsen waar wij leven, met impact! Dat is Gods wil en zo zal Zijn Koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Dus laat het vuur aansteken om Jezus’ liefde en kracht uit te delen in deze wereld; de velden zijn wit om te oogsten!Muziek: Love God love people / Danny GokeyAbonneer je nu op ons YouTubekanaal en like ons op Facebook!
Y: www.youtube.com/channel/UCCg7ihNfpKOciKaYLEWl10A
F: www.facebook.com/NTGHetMorgenlicht
Dienst bijwonen? Meld je aan via info@ntghetmorgenlicht.nl