Meer bewustzijn van Gods tegenwoordigheid | Sr.Ps. Roy Manikus | 28-04-2024

In deze boodschap spreekt Sr.Pastor Roy over het bewust zijn van Gods tegenwoordigheid. Ja, we weten en geloven dat kinderen van God tegelijkertijd altijd in Zijn tegenwoordigheid leven én meer Zijn tegenwoordigheid kunnen zoeken. Hij is alomtegenwoordig en tegelijkertijd ervaren we Hem niet altijd dichtbij. Hij is overal en altijd, toch is dat iets anders dan Zijn manifeste aanwezigheid. Dit is een mysterie dat alleen ontdekt kan worden door Zijn aangezicht (engels: presence) te zoeken.

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” (- Psalm 27:4)


Muziek: O the Glory Of Your Presence / Jesus Image

Volg ons op de verschillende online platformen: https://linktr.ee/ntgrotterdam