“Ons gebed voor Israel” – Br. Ezri Veen 11-2-2018

Beluister hier de boodschap van Br. Ezri Veen op zondag 11 februari 2018: “Ons gebed voor Israel”

Gods Woord leert ons te bidden voor Zijn volk, Zijn oogappel. De vraag is of en hoe wij deze opdracht in de praktijk brengen; is het een moetje, of is dit ook één van de gebedspunten waar wij met ons hele hart voor bidden? En wat is dan het hart wat achter deze opdracht zit? En als wij dat doen, welke gevolgen heeft dat?

“Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.” – Psalm 122:6 (HSV)