“Pinksteren: De nieuwe en grotere kracht van de Heilige Geest” – Pastor Roy Manikus 20-5-2018

Beluister hier de Pinksterboodschap van Pastor Roy Manikus op Pinksterzondag 20 mei 2018: “Pinksteren: De nieuwe en grotere kracht van de Heilige Geest”

In deze boodschap neemt Pastor Roy ons mee naar – hoe kan het ook anders – de eerste Pinksterdag, de geboortedag van de Kerk. Maar meer in het bijzonder naar de gevolgen en effecten van de uitstorting van de Heilige Geest en Zijn permanente inwoning in de discipelen. Die kracht leeft vandaag in ons en dus zouden ook die effecten door ons heen naar buiten toe moeten stromen als levend water. Het is tijd dat iedere gelovige continu vervuld is met Gods Geest, met het doel om het Evangelie te verspreiden, Gods kracht te demonstreren en te gebruiken voor de glorie van God! Want dát is hét doel van de uitstorting van Gods Heilige Geest = de kracht van de Levende God in ons!