Pinksteren: Ontvang een nieuwe zalving | Sr.Ps. Roy Manikus | 28-05-2023

We need a fresh wind
The fragrance of Heaven
A holy anointing
The power of Your presence
Pour Your Spirit out!


Dat is onze roep dit Pinksterfeest: Heer, stort Uw Geest uit! Doe het opnieuw! Want wij hebben allemaal nieuwe, frisse zalving van de Heilige Geest nodig. De wereld heeft een Kerk nodig die wandelt in de krachtige tegenwoordigheid van de Heilige Geest: De zalving.


Muziek: Fresh Wind / Hillsong Worship

Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam