“The battle is won: What’s your focus on?” – Ps. Roy 4-8-2019

Beluister hier de boodschap van Pastor Roy Manikus op zondag 4 augustus: “The battle is won: What’s your focus on?”

Pastor Roy spreekt over de kracht die satan zal overdragen op een mens, de antichrist, die daarmee strijd zal voeren tegen de kinderen van God. Daarom is de overdracht van Gods kracht – door Zijn Geest op ons – zo belangrijk om te kunnen blijven staan in de volle overwinning van Jezus! Want hoe blijven we anders staan in deze wereld? Waar de waarheid wordt verdraaid of miskend? En waar het het doel van de vijand is om ons te misleiden en af te leiden van de Hoofdzaak door ons af te leiden met randzaken?