“The Kingdom Life: Leven in het nu al & nog niet” – Br. Jordy Manikus 24-11-2019

Beluister hier de boodschap van Br. Jordy Manikus op zondag 24 november 2019: “The Kingdom Life: Leven in het nu al & nog niet”

Het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de hemel heeft iets mysterieus; er lijkt wel op verschillende manieren over gesproken te worden. Maar wat is het en wat is ons aandeel als burgers van de hemel daarin? Als Jezus’ aardse bediening begon met de woorden: “Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen” en dat Koninkrijk centraal stond in alles wat Hij zei en deed; zou ook onze focus niet daarop moeten liggen? Waarom bidden wij anders: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde?

Ontdek in deze boodschap de geheimenissen van het Koninkrijk, ontdek het verschil tussen ‘nu al’ en ‘nog niet’, ontdek hoe je het gaat ervaren hier en nu en ontdek hoe jij in en door de Heilige Geest het Koninkrijk helpt bouwen!