Verlangen naar het heiligdom | Br. Ezri Veen | 11-06-2023

Nadat we vorige week hebben gezien dat het grootste verlangen in het hart van de Vader is om in ons te wonen, spreekt Br. Ezri deze zondag over ons verlangen om in de manifeste tegenwoordigheid van God te zijn. Ja, Hij is altijd in ons, maar bewust in Zijn glorieuze heiligdom komen is méér dan weten dat Hij er is. Leeft dat verlangen nog in jouw hart? Doe je er alles aan en zet je dingen opzij om Zijn aangezicht te zoeken? Bezwijkt onze ziel zelfs van verlangen?

“Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.” (Psalm 84)


Muziek: Surrounded by Holy / Bethel Music

Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam