“Vertrouwen in Gods soevereiniteit” – Pastor Roy Manikus 28-10-2018

Beluister hier de boodschap van Pastor Roy Manikus op zondag 28 oktober 2018: “Vertrouwen in Gods soevereiniteit”

“Zie, Ik ben de Heer, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?” (Jer. 32:27)

Het antwoord is natuurlijk: NEE! Maar geloven we dat echt? Vertrouwen we er ook op dat Hij het zal doen? Ook al duurt het lang? Ook al lijkt het verder weg dan ooit? Vertrouwen we op Zijn almacht? Op Zijn eeuwige aanwezigheid? Op Zijn controle? Op Zijn soevereiniteit? En blijven we het verwachten?

Want daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, voor elk die wonderen van Hem verwacht!