” Zo zegt de Here…” | Evangelist Henk van Zon | 13-12-2020

In deze boodschap spreekt gastspreker Evangelist Henk van Zon over profetie; over de gave, de bediening en over valse profeten. Paulus noemde dit al essentieel voor een gezonde gemeente en dat een ieder ernaar moet streven. Tegelijk waarschuwde hij ons voor valse profeten en hoe zij werken.

Ook vandaag is profetie ongelooflijk belangrijk voor de opbouw van de Kerk; Br. Henk legt op een duidelijke manier uit wat het is, hoe God het gebruikt, hoe wij er mee om mogen gaan en hoe de vijand het soms misbruikt tot afbraak van de Gemeente.

Een belangrijke boodschap voor de hele Kerk, voor iedere gelovige!