Welkom bij Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht!
Een gemeente met een liefde voor de hele Bijbel, een passie voor de wereld, een honger naar de kracht van de Heilige Geest, een focus op het Koninkrijk van de hemel op aarde en een verlangen naar persoonlijke en wereldwijde revival.

Een gemeente met als blauwdruk de eerste kerk – de originele nieuwtestamentische gemeente. Dat is wie wij zijn: De Kerk van Jezus!

We geloven dat je je hier thuis gaat voelen. Door de mensen, door wat er gebeurt, maar vooral doordat je thuiskomt bij God. We hopen dat je dat snel mag voelen! 

God wacht op je! En wij ook!

Roy & Astrid Manikus, Senior Pastors
Jordy & Tamara Manikus, Junior Pastors

Paasweekend - Vrijdag 29 & Zondag 31 maart

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Lees verder

Compassion-Zondag: 17 maart

Als gemeente steunen wij al jaren het werk van Compassion. Toch horen we nog regelmatig: 'Wat kan mijn hulp nou betekenen?' Tiemen Westerduin zegt hierover het volgende op de site van Compassion: "Nu jij, gewoon mens met een ongewone God in jou. Jij bent bedoeld om een ongewone God door jou heen te laten werken. Terwijl jij je leven leeft, bouwt Lees verder

Evangelisatiedag met St. One for Christ - Zaterdag 24 februari

De dag begint in de middag met evangelisatietraining en outreach: Evangelist Dylan start met onderwijs vanuit Gods Woord om "Zo sterk als Jezus" het Evangelie bekend te maken tijdens de outreach. In de avond is er de Night For Jesus: De profetische worshipband His Voice Music zal krachtig voorgaan in aanbidding. Vervolgens deelt Evangelist Dylan zijn getuigenis en het Woord Lees verder

Vrijdag 22 december: Kerst in het Spinozapark

Als je bij ons in de buurt woont, is de kans groot dat je deze flyer al in de brievenbus hebt gevonden of dat je de posters hebt zien hangen: a.s. Vrijdag 22 december is het Kerst in Spinozapark: Een outdoorevent van House of Hope in samenwerking met verschillende kerken uit de buurt, waaronder wij! Met dit gezellig event starten we Lees verder